Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie zdarzają się często. Wiele z nich poszkodowani nie zgłaszają do KRUS w związku z czym trudno oszacować ich liczbę. Przyczynami przez które poszkodowani nie zgłaszają szkód do KRUS jest głównie przeświadczenie, że sami zawinili wypadkowi (przypadek wypadku dziecka z niedopatrzenia rodzica).  Najczęstszymi są zdarzenia z udziałem maszyn, zwierząt gospodarskich, jak również wypadki powstałe w wyniku niezabezpieczenia narzędzi rolniczych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli rolnik jest zobligowany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie tego rodzaju ubezpiecza rolników i pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa. Szkody to między innymi: te wyrządzone przez rolnika, pracowników czy osoby zamieszkałe w gospodarstwie. W KRUS ubezpieczone są również szkody wyrządzone przez zwierzęta, maszyny i pojazdy wolnobieżne, będące w posiadaniu rolnika. Dlatego warto znać przysługujące prawa. Warto również zgłaszać wszelkie zaistniałe przypadki, gdyż dzięki temu można więcej uzyskać środków.

Przykładowe sprawy:
Wypadek dziecka w gospodarstwie. Uraz stopy i odcięty duży palec u nogi 8-latka

Komu przysługuje odszkodowanie?

Zadzwoń do nas 533 200 004

lub napisz maila (możesz załączyć skany/zdjęcia dokumentów):
Zapytania:
zapytania@pogotowiepowypadkowe.com
Bezpłatna porada prawna w temacie odszkodowań:
porady@pogotowiepowypadkowe.com
Zgłoszenie sprawy do obsługi:
zgloszenia@pogotowiepowypadkowe.com