Wypadki na chodniku

Jesienią czy zimą częściej zdarzają się wypadki na chodniku. Szczególnie w tym okresie nierówne czy wyboiste powierzchnie stają się śliskie. Z pozoru nawet niewielkie upadki mogą mieć bardzo poważne zdrowotne konsekwencje. Skutkiem takiego wypadku może być złamanie ręki lub nogi, a nierzadko także o wiele poważniejsze konsekwencje, ze śmiercią włącznie.

Obowiązkiem zarządców dróg czy właścicieli nieruchomości do której przylega chodnik, jest dbać o ich stan. Niestety często spotykamy się w tym przypadku z zaniedbaniami na przykład w postaci nieodśnieżonego chodnika, wystającej płyty chodnikowej, dziury w nawierzchni czy niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej.

O co możesz się ubiegać?

  • Odszkodowanie jednorazowe – na pokrycie kosztów następstw wypadków: za pobyt w szpitalu, zakup leków, opieki medycznej, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, konsultacji specjalistycznych. Również jako zadośćuczynienie za poniesione krzywdy psychiczne rekompensujące skutki wypadku
  • Odszkodowanie jednorazowe – jeśli poszkodowany musiał zrezygnować z pracy zawodowej i potrzebuje przeszkolenia do innego zawodu
  • Odszkodowanie w tytułu utraconego dochodu – w przypadku gdy poszkodowany w wypadku nie może pracować
  • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – gdy poszkodowany w wypadku wymaga opieki medycznej, rehabilitacji czy zakupu leków.