Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby – co możesz się ubiegać

 • Odszkodowanie jednorazowe – na zwrot kosztów pogrzebu,  leczenia: za pobyt w szpitalu, koszty leków. Możesz również uzyskać zwrot kosztów za dojazdy do placówek medycznych czy konsultacji specjalistycznych.
 • Odszkodowanie jednorazowe – zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej na złagodzenie poniesionych krzywd psychicznych i fizycznych
 • Odszkodowanie – jeśli na skutek wypadku pogorszył się poziom życiowy osób najbliższych
 • Renta alimentacyjna – jeśli zmarły płacił alimenty.
 • Sprawdź również kto może ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby
 • Odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny, np.:
  małżonkowi
  dzieciom
  wnukom
  rodzeństwu
  a także osobom znajdujących się w nieformalnych związkach z osobą zmarłą.