Jak wygląda procedura powypadkowa w zakładzie pracy?

Procedura powypadkowa istnieje w każdym zakładzie pracy. Jak wygląda to w praktyce? Poszkodowany pracownik, jeśli tylko stan jego na to pozwala, powinien o wypadku niezwłocznie poinformować przełożonego bądź pracodawcę. Obowiązek ten dotyczy również każdego innego pracownika, który taki wypadek zauważył. Wówczas przyczyny oraz okoliczności zdarzenia ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik BHP oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Dalsza procedura powypadkowa to ustalenie szczegółów wypadku i sporządzenie protokołu powypadkowego – protokół BHP, który jest zatwierdzany przez pracodawcę.

Warto wiedzieć, że przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią tego protokołu. Poszkodowanemu przysługuje również prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń. Zatwierdzony protokół BHP pracodawca niezwłocznie dostarcza poszkodowanemu, pouczając go przy tym o sposobie oraz trybie odwołania.

Jeśli poszkodowany lub rodzina, w przypadku jego śmierci, nie zgadzają się z treścią protokołu lub z jego wnioskami, mają prawo wystąpienia do Sądu Pracy. Gdy do wypadku doszło z winy pracodawcy, ma on obowiązek naprawienia szkody.

W każdym przypadku sytuacji, w której miał miejsce wypadek w zakładzie pracy, niezbędna jest analiza dokumentów opisujących wydarzenie. Przygotuj wszystkie dostępne dokumenty (raport BHP z pracy, dokumentację ze szpitala itp) i zadzwoń do nas aby dowiedzieć się o przysługujących Ci prawach. Konsultacje są bezpłatne i do niczego nie zobowiązują.

Zadzwoń do nas 533 200 004

lub napisz maila (możesz załączyć skany/zdjęcia dokumentów):

Zapytanie: zapytania@pogotowiepowypadkowe.com
Bezpłatna porada prawna w temacie odszkodowań: porady@pogotowiepowypadkowe.com
Zgłoszenie sprawy do obsługi: zgloszenia@pogotowiepowypadkowe.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *