Błąd medyczny – odszkodowanie

Błąd medyczny i co dalej? Co jeśli doznamy my lub ktoś bliski błędu lekarskiego? Jest to również okoliczność do wypłaty odszkodowania. Sprawdź o co możesz się ubiegać.

ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY, jest tutaj rozumiane jako świadczenie, które ma na celu pokrycie wszelkich strat finansowych. To znaczy że możesz starać się o zwrot wydatków związanych z zakupem leków, rehabilitacji czy dodatkowego leczenia. Dotyczy to również zakupu specjalistycznego sprzętu lub dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego pacjenta. Do strat zaliczamy również utracony dochód w związku z tymczasową niezdolnością do pracy lub całkowitym jej uniemożliwieniem

RENTA przysługuje pacjentowi, który na skutek błędu medycznego stał się trwale lub długotrwale niezdolny do pracy.

ZADOŚĆUCZYNIENIE rozumiemy jako rekompensatę za szkody niematerialne takie jak na przykład cierpienie czy ból związany z błędem medycznym

Sprawdź co możesz uzyskać. 

Zadzwoń do nas 533 200 004

lub napisz maila (możesz załączyć skany/zdjęcia dokumentów):

Zapytanie: zapytania@pogotowiepowypadkowe.com
Bezpłatna porada prawna w temacie odszkodowań: porady@pogotowiepowypadkowe.com
Zgłoszenie sprawy do obsługi: zgloszenia@pogotowiepowypadkowe.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *